Cú tông của NASA thay đổi thành công quỹ đạo của một tiểu hành tinh
Cú tông của NASA thay đổi thành công quỹ đạo của một tiểu hành tinh
12/10/2022 10:36
Phi thuyền DART của NASA sắp đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos
Phi thuyền DART của NASA sắp đâm vào tiểu hành tinh Dimorphos
24/09/2022 12:32