Thủ tướng phê chuẩn Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Thủ tướng phê chuẩn Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử03/08/2020 18:15
Phê chuẩn danh sách 20 thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia
Phê chuẩn danh sách 20 thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia12/06/2020 15:27
Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản QPPL
Danh sách thành viên Tổ công tác rà soát văn bản QPPL25/03/2020 10:22
Danh sách thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp
Danh sách thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp28/11/2019 10:53
Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử11/09/2018 18:33

Thủ tướng phê chuẩn Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

(BVPL) - Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (Ủy ban) và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban.