Trùm ma túy khét tiếng nhất Colombia bị dẫn độ sang Mỹ
Trùm ma túy khét tiếng nhất Colombia bị dẫn độ sang Mỹ
05/05/2022 17:56