Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, thu về hơn 2 100 tỉ đồng
Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, thu về hơn 2.100 tỉ đồng10/06/2021 22:03
Cả 3 khu vực kinh tế đều đạt tiến độ thu ngân sách khá
Cả 3 khu vực kinh tế đều đạt tiến độ thu ngân sách khá04/05/2021 22:07
Lương, thưởng của sếp DNNN có thể hơn 3,92 tỷ đồng năm
Lương, thưởng của sếp DNNN có thể hơn 3,92 tỷ đồng/năm25/06/2019 10:10
DNNN sau Cổ phần hóa ở các tỉnh miền Trung Đụng đến đâu sai đến đó
DNNN sau Cổ phần hóa ở các tỉnh miền Trung: Đụng đến đâu sai đến đó!23/05/2019 10:32
Cải cách tiền lương Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN
Cải cách tiền lương: Nhà nước sẽ không can thiệp lương của DNNN13/02/2019 21:11
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Kiên quyết không để tình trạng sân trước, sân sau
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết không để tình trạng "sân trước, sân sau"22/11/2018 08:57
Các DNNN phải công khai thông tin về tài chính
Các DNNN phải công khai thông tin về tài chính03/07/2018 10:36
Cổ phần hóa chậm, ảnh hưởng đến tái cơ cấu DNNN
Cổ phần hóa chậm, ảnh hưởng đến tái cơ cấu DNNN16/12/2017 09:18
Nợ của DNNN không được tính là nợ công
Nợ của DNNN không được tính là nợ công02/03/2017 23:43
Thương vụ Vinamilk Bài học quốc gia về thoái vốn DNNN
Thương vụ Vinamilk: Bài học quốc gia về thoái vốn DNNN25/12/2016 01:31

Thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, thu về hơn 2.100 tỉ đồng

(BVPL)- Thông tin về công tác thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), theo các báo cáo mà Bộ Tài chính nhận được, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn thoái là 286,6 tỉ đồng, thu về 2.165 tỉ đồng.