Rắc rối bồi thường, hỗ trợ, bao giờ mới giải phóng xong mặt bằng
Rắc rối bồi thường, hỗ trợ, bao giờ mới giải phóng xong mặt bằng?11/06/2020 17:27

Rắc rối bồi thường, hỗ trợ, bao giờ mới giải phóng xong mặt bằng?

(BVPL) - Người dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, nhưng sau đó lại có văn bản đòi lại tiền vì lý do “tính nhầm, giảm trừ, hộ hàng xóm có ý kiến…” (?!) Những rắc rối trong việc tính toán bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng tại quận Kiến An, Hải Phòng khiến người dân không an tâm, dự án chậm tiến độ, gây lãng phí, thiệt hại về thời gian, tiền bạc …