Kiến nghị giao tài sản cho người mua tài sản bán đấu giá
Kiến nghị giao tài sản cho người mua tài sản bán đấu giá06/02/2020 09:36

Kiến nghị giao tài sản cho người mua tài sản bán đấu giá

(BVPL) - Ngày 4/2/2020, VKSND huyện Nghi Xuân đã ban hành kiến nghị yêu cầu Chi cục THADS huyện Nghi Xuân lập kế hoạch giao tài sản cho người mua tài sản bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.