Kỷ luật Chủ tịch huyện và hàng loạt cán bộ để xảy ra nhiều sai phạm
Kỷ luật Chủ tịch huyện và hàng loạt cán bộ để xảy ra nhiều sai phạm11/08/2019 13:21

Kỷ luật Chủ tịch huyện và hàng loạt cán bộ để xảy ra nhiều sai phạm

(BVPL) - Ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm các quy định về quản lý tài chính; ký quyết định xuất ngân sách không đúng quy định.