Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội16/04/2021 17:38
Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội25/09/2020 09:57
Bổ nhiệm ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Bổ nhiệm ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 24/08/2020 13:00
Công tác xây dựng pháp luật chiếm tỷ lệ hơn 50 thời gian của kỳ họp
Công tác xây dựng pháp luật chiếm tỷ lệ hơn 50% thời gian của kỳ họp18/05/2020 16:57
Văn phòng Quốc hội có tân Phó Chủ nhiệm
Văn phòng Quốc hội có tân Phó Chủ nhiệm11/06/2019 14:38

Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội