THÔNG BÁO Kéo dài thời gian nhận bài thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát  Bản lĩnh Kiểm sát viên”
THÔNG BÁO: Kéo dài thời gian nhận bài thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên10/04/2020 16:14
VKSND các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Nam tích cực triển khai cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân
VKSND các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Nam tích cực triển khai cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân12/02/2020 15:41

THÔNG BÁO: Kéo dài thời gian nhận bài thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”

(BVPL) - Do tình hình dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai nội dung của Cuộc thi; được sự nhất trí của lãnh đạo VKSND tối cao, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên” thống nhất kéo dài thời gian nhận bài dự thi đến ngày 31/5/2020 (Thông báo số 87/T5, ngày 9/4/2020).