Văn phòng VKSND tối cao nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp
Văn phòng VKSND tối cao nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp20/01/2020 22:00
Văn phòng VKSND tối cao tập trung làm tốt 2 khâu công tác đột phá
Văn phòng VKSND tối cao tập trung làm tốt 2 khâu công tác đột phá 12/07/2019 11:11

Văn phòng VKSND tối cao nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp

(BVPL) - Năm 2020, Văn phòng VKSND tối cao tiếp tục tham mưu triển khai thi hành hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về công tác tư pháp trong toàn Ngành; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo VKSND tối cao.