Gặp gỡ tác giả ca khúc “Tự hào ngành Kiểm sát nhân dân”
Gặp gỡ tác giả ca khúc “Tự hào ngành Kiểm sát nhân dân”22/07/2020 17:09

Gặp gỡ tác giả ca khúc “Tự hào ngành Kiểm sát nhân dân”

(BVPL) - Ca khúc “Tự hào ngành Kiểm sát nhân dân” ca ngợi chiến công thầm lặng của những người chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, về đặc thù công việc cũng như tâm tư, tình cảm của người cán bộ Kiểm sát.