Nhà đầu tư đề xuất tăng tầng khi cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội
Nhà đầu đề xuất tăng tầng khi cải tạo chung cũ ở Hà Nội 05/12/2019 20:19

Nhà đầu tư đề xuất tăng tầng khi cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội

(BVPL)- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Hà Nội sẽ cải tạo chung cư cũ theo tinh thần phải cải tạo lại cả khu. Tuy nhiên, hiện việc cải tạo đang vướng mắc cơ chế, chính sách.