Yêu cầu làm rõ khả năng thất thoát tài sản nhà nước tại Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa
Yêu cầu làm rõ khả năng thất thoát tài sản nhà nước tại Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa26/06/2018 22:35

Yêu cầu làm rõ khả năng thất thoát tài sản nhà nước tại Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa

(BVPL) – Giao “đất vàng” cho nhà đầu tư với giá “bèo”, không qua đấu giá khiến tài sản Nhà nước bị thất thoát.