Công ty C–Holdings bị xử phạt vì thi công xây dựng “chui” dự án C-Rivew View
Công ty C–Holdings bị xử phạt vì thi công xây dựng “chui” dự án C-Rivew View25/02/2021 14:26

Công ty C–Holdings bị xử phạt vì thi công xây dựng “chui” dự án C-Rivew View

(BVPL) – Dù chưa có giấy phép xây dựng, Công ty Cổ phần C-Holdings vẫn tiến hành tổ chức thi công phần ngầm ép cọc dự án C-Rivew View. Hành vi của Công ty Cổ phần C-Holdings đã vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ.