Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng ở Lâm Đồng
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng ở Lâm Đồng08/07/2020 13:41

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng ở Lâm Đồng

(BVPL) – Ngày 7/7, tại tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ nhiều sai phạm, đồng thời kiến nghị tỉnh Lâm Đồng sớm chấn chỉnh, khắc phục.