THÔNG BÁO Kéo dài thời gian nhận bài thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát  Bản lĩnh Kiểm sát viên”
THÔNG BÁO: Kéo dài thời gian nhận bài thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”10/04/2020 16:14

THÔNG BÁO: Kéo dài thời gian nhận bài thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”

(BVPL) - Do tình hình dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai nội dung của Cuộc thi; được sự nhất trí của lãnh đạo VKSND tối cao, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên” thống nhất kéo dài thời gian nhận bài dự thi đến ngày 31/5/2020 (Thông báo số 87/T5, ngày 9/4/2020).