Ban hành chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030
Ban hành chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 203012/08/2020 20:33
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)12/08/2020 16:24
Nỗ lực thích ứng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2020
Nỗ lực thích ứng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2020.10/08/2020 13:07
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ01/08/2020 22:37
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan27/07/2020 16:14
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ17/07/2020 16:52
Ông Dương Thanh Bình được bầu giữ chức Ủy viên UBTVQH
Ông Dương Thanh Bình được bầu giữ chức Ủy viên UBTVQH15/07/2020 22:19
Bế mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội14/07/2020 18:47
Ngày mai khai mạc Phiên họp thứ 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Ngày mai khai mạc Phiên họp thứ 46 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội12/07/2020 19:20
Bộ Chính trị điều động 3 Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương
Bộ Chính trị điều động 3 Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương09/07/2020 11:23
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
11/02/2020 20:29
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
10/02/2020 16:19

Ban hành chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030

(BVPL) - Chiều nay (12/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên bế mạc. Trước khi bế mạc Phiên họp 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030.