UBTVQH phê chuẩn nhân sự HĐND 4 tỉnh
UBTVQH phê chuẩn nhân sự HĐND 4 tỉnh07/04/2021 20:44
Miễn nhiệm 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước
Miễn nhiệm 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước06/04/2021 16:00
Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thông qua Nghị quyết miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 06/04/2021 15:24
Ngày 6 4, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ngày 6/4, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước và một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 06/04/2021 08:22
Quốc hội miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
Quốc hội miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV31/03/2021 16:31
Đề cử đồng chí Vương Đình Huệ để bầu Chủ tịch Quốc hội
Đề cử đồng chí Vương Đình Huệ để bầu Chủ tịch Quốc hội30/03/2021 18:12
Trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân30/03/2021 17:02
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ29/03/2021 21:48
Khai mạc Phiên họp thứ 54 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 54 Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
15/03/2021 19:51
Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội15/03/2021 10:00
Chương trình dự kiến phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chương trình dự kiến phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội12/03/2021 10:19
Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết thúc tốt đẹp
Phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết thúc tốt đẹpiconvideo
12/01/2021 19:34
Khai mạc Phiên họp thứ 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
09/12/2020 15:10
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương
Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ươngiconvideo
21/09/2020 17:21
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
11/02/2020 20:29
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
10/02/2020 16:19

UBTVQH phê chuẩn nhân sự HĐND 4 tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự HĐND 4 tỉnh: Bắc Kạn, Nam Định, Tuyên Quang, Hải Dương.