Mức nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ được điều chỉnh lên 11 triệu đồng tháng
Mức nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ được điều chỉnh lên 11 triệu đồng/tháng28/02/2020 22:24
Cả nước hiện chỉ còn 415 Chi cục Thuế
Cả nước hiện chỉ còn 415 Chi cục Thuế26/02/2020 17:03
Bộ Tài chính công bố số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Bộ Tài chính công bố số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu11/02/2020 15:10
Bộ Chính trị thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải và Triệu Tài Vinh
Bộ Chính trị thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Trung Hải và Triệu Tài Vinh10/01/2020 17:39
Bộ Tài chính nói gì về việc Công an được giữ 70 tiền phạt vi phạm giao thông
Bộ Tài chính nói gì về việc Công an được giữ 70% tiền phạt vi phạm giao thông 08/01/2020 10:01
Trái phiếu Chính phủ Sản phẩm tài chính an toàn, thanh khoản cho các nhà đầu tư
Trái phiếu Chính phủ: Sản phẩm tài chính an toàn, thanh khoản cho các nhà đầu tư10/12/2019 13:37
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Quản lý thị trường
Bổ nhiệm nhân sự Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Quản lý thị trường29/11/2019 10:37
Cảnh báo về rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
Cảnh báo về rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp19/11/2019 22:14
Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2 000 tỉ đồng
Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn hơn 2.000 tỉ đồng18/11/2019 21:32
Phát hiện 14 255 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định
Phát hiện 14.255 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định15/11/2019 22:35

Mức nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ được điều chỉnh lên 11 triệu đồng/tháng

(BVPL)- Hôm nay, (ngày 28/2/2020), Bộ Tài chính đã gửi công văn xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, và lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân liên quan về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN