Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại, bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp
Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại, bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp 21/05/2020 15:42
Giám sát chặt chẽ hoạt động của EVN đảm bảo giảm giá điện nhưng không treo lỗ
Giám sát chặt chẽ hoạt động của EVN đảm bảo giảm giá điện nhưng không treo lỗ15/05/2020 20:00
Phát hiện kho hàng cấm từ những rao bán, trao đổi trên mạng
Phát hiện kho hàng cấm từ những rao bán, trao đổi trên mạng06/05/2020 15:56
Từ 15h chiều nay, giá xăng dầu tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục mới
Từ 15h chiều nay, giá xăng dầu tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục mới28/04/2020 15:30
Bộ Công thương kiến nghị Thủ tướng cho phép xuất khẩu gạo bình thường từ 1 5
Bộ Công thương kiến nghị Thủ tướng cho phép xuất khẩu gạo bình thường từ 1/528/04/2020 14:55
Vận chuyển lậu 342 con lợn từ cửa khẩu Lao Bảo ra TP Vinh tiêu thụ
Vận chuyển lậu 342 con lợn từ cửa khẩu Lao Bảo ra TP Vinh tiêu thụ24/04/2020 17:56
Giảm giá điện được thực hiện thế nào
Giảm giá điện được thực hiện thế nào?21/04/2020 20:34
Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện giảm giá bán điện
Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện giảm giá bán điện16/04/2020 16:59
Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo về việc doanh nghiệp gặp khó khăn khi mở tờ khai xuất khẩu gạo
Phó Thủ tướng yêu cầu báo cáo về việc doanh nghiệp gặp khó khăn khi mở tờ khai xuất khẩu gạo16/04/2020 13:21
Thủ tướng đồng ý xuất khẩu gạo trở lại nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực
Thủ tướng đồng ý xuất khẩu gạo trở lại nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực11/04/2020 09:50

Hoàn thiện thể chế về phòng vệ thương mại, bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp

(BVPL)- Tăng cường năng lực phòng vệ thương mại cho các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, giúp doanh nghiệp nắm vững các công cụ về phòng vệ thương mại bảo vệ lợi ích chính đáng của mình và nâng cao hiệu quả của tiến trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.