Công nhân đổ trộm 400 lít dầu thải ra môi trường theo chỉ đạo của doanh nghiệp
Công nhân đổ trộm 400 lít dầu thải ra môi trường theo chỉ đạo của doanh nghiệp07/05/2020 21:58
Khen thưởng các cá nhân, tập thể trong chiến công bắt giữ vụ ma túy khủng 310kg
Khen thưởng các cá nhân, tập thể trong chiến công bắt giữ vụ ma túy "khủng" 310kg16/10/2018 21:42

Công nhân đổ trộm 400 lít dầu thải ra môi trường theo chỉ đạo của doanh nghiệp

(BVPL) - Quá trình làm việc, 3 đối tượng khai nhận đều là công nhân của Công ty TNHH Xinda Việt Nam và được Công ty chỉ đạo đổ số dầu thải trên ra môi trường.