Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đắc cử thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương29/10/2020 20:47
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương21/10/2020 20:27
Đồng chí Nguyễn Đức Phong làm Phó Bí thư Đảng uỷ Khối DN Trung ương
Đồng chí Nguyễn Đức Phong làm Phó thư Đảng uỷ Khối DN Trung ương15/09/2020 16:52
Ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy VP Trung ương Đảng
Ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm thư Đảng ủy VP Trung ương Đảng12/09/2020 14:40
Học viện Chính trị Quốc gia HCM, TAND tối cao tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ
Học viện Chính trị Quốc gia HCM, TAND tối cao tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ07/09/2020 17:03
Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao
Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tối cao26/08/2020 15:38
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự Quân đội, Công an
Ban thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự Quân đội, Công an24/08/2020 10:03
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự CAND
Ban thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự CAND17/08/2020 08:56
Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương
Ban thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương12/08/2020 16:37
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan
Ban thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan27/07/2020 16:14

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Với phiếu tín nhiệm tuyệt đối (100%), Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XIII đã bầu đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 làm Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.