Bài 56 Năm 1986, toàn ngành Kiểm sát truy tố 4 395 vụ án về kinh tế
Bài 56. Năm 1986, toàn ngành Kiểm sát truy tố 4.395 vụ án về kinh tế 04/05/2020 12:05

Bài 56. Năm 1986, toàn ngành Kiểm sát truy tố 4.395 vụ án về kinh tế

(BVPL) - Trong phần này, Báo Bảo vệ pháp luật giới thiệu đến bạn đọc kết quả giải quyết các vụ án nghiêm trọng của Ngành năm 1984-1985; việc phối hợp giải quyết các vụ phạm pháp trong lĩnh vực kinh tế, quản lý thị trường, xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa năm 1986; những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm sát của VKSND các cấp thời kỳ này.