Hải quân Nga tiếp nhận hai tàu ngầm hạt nhân mới
Hải quân Nga tiếp nhận hai tàu ngầm hạt nhân mới
01/12/2023 14:48