Tàu ngầm tối tân lớp Borey của Nga “nghe” dưới nước được bao xa
Tàu ngầm tối tân lớp Borey của Nga “nghe” dưới nước được bao xa?
18/11/2023 21:52