Hơn 22 nghìn hộ có hoàn cảnh khó khăn ở TP Đà Nẵng được nhận quà Tết
Hơn 22 nghìn hộ có hoàn cảnh khó khăn ở TP Đà Nẵng được nhận quà Tết14/01/2021 07:28

Hơn 22 nghìn hộ có hoàn cảnh khó khăn ở TP Đà Nẵng được nhận quà Tết

(BVPL) - Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo Xuân Tân Sửu – 2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng sẽ trao quà Tết cho hơn 22 nghìn hộ hơn 7,8 tỉ đồng với mục tiêu tất cả đều có quà Tết, bảo đảm công bằng.