Tạm đình chỉ công tác hai cán bộ có dấu hiệu sai phạm trong quản lý khu cách ly
Tạm đình chỉ công tác hai cán bộ có dấu hiệu sai phạm trong quản lý khu cách ly 20/04/2020 22:46

Tạm đình chỉ công tác hai cán bộ có dấu hiệu sai phạm trong quản lý khu cách ly

(BVPL) – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ để xác minh dấu hiệu sai phạm trong quá trình quản lý khu cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long.