Sẽ tuyển dụng 154 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho VKSND cấp tỉnh
Sẽ tuyển dụng 154 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho VKSND cấp tỉnh12/08/2019 15:12

Sẽ tuyển dụng 154 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát cho VKSND cấp tỉnh

(BVPL) - VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019. Theo đó, việc tuyển dụng công chức phải công khai, minh bạch, khách quan, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của ngành KSND về tuyển dụng.