Đà Nẵng thưởng tết cao nhất 127 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng
Đà Nẵng thưởng tết cao nhất 127 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng28/12/2020 08:34

Đà Nẵng thưởng tết cao nhất 127 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng

(BVPL) - Tại TP Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán 2021, cao nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp FDI với 127 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất với 100 nghìn đồng thuộc về nhóm các doanh nghiệp dân doanh.