VKSND tối cao thông báo về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ công tác khi Viện trưởng đi công tác nước ngoài
VKSND tối cao thông báo về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ công tác khi Viện trưởng đi công tác nước ngoài 23/04/2019 13:06

VKSND tối cao thông báo về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ công tác khi Viện trưởng đi công tác nước ngoài

(BVPL) - Ngày 22/4, VKSND tối cao ban hành Thông báo số 161/TB-VKSTC về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ công tác khi Viện trưởng đi công tác nước ngoài để các đơn vị trong Ngành và các đồng chí có liên quan biết, thực hiện.