Bộ Chính trị phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng
Bộ Chính trị phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng09/04/2021 21:22
Đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội03/04/2021 11:33
Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ
Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ03/03/2021 18:45
Bộ Chính trị gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và TƯ Đảng khóa XII
Bộ Chính trị gặp mặt thân mật các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và TƯ Đảng khóa XII27/02/2021 19:04
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị06/02/2021 13:10
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên Bảo vệ pháp luật để an dân, phát triển
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên: Bảo vệ pháp luật để an dân, phát triển 05/02/2021 16:19
Danh sách 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
Danh sách 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII31/01/2021 16:21
Nguồn nhân lực Yếu tố cơ bản quyết định sự phát triển đất nước
Nguồn nhân lực: Yếu tố cơ bản quyết định sự phát triển đất nước26/01/2021 14:04
Hội nghị Trung ương 15, khóa XII Hoàn tất việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng
Hội nghị Trung ương 15, khóa XII: Hoàn tất việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng17/01/2021 13:35
Phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước
Phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước18/10/2020 15:58

Bộ Chính trị phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng 9/4/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận về một số tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý I/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.