Ông Dương Thanh Bình được bầu giữ chức Ủy viên UBTVQH
Ông Dương Thanh Bình được bầu giữ chức Ủy viên UBTVQH15/07/2020 22:19
Bế mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội14/07/2020 18:47
Bộ Chính trị điều động 3 Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương
Bộ Chính trị điều động 3 Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương09/07/2020 11:23
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ19/06/2020 14:26
Quốc hội đồng thuận rất cao bổ sung quy định “Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao”
Quốc hội đồng thuận rất cao bổ sung quy định “Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND tối cao”10/06/2020 16:36
Công bố Nghị quyết của UBTVQH về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết của UBTVQH về công tác cán bộ21/05/2020 10:54
UBTV Quốc hội giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý vụ án Hồ Duy Hải
UBTV Quốc hội giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý vụ án Hồ Duy Hải18/05/2020 17:21
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ12/05/2020 14:24
Khai mạc phiên họp 45 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc phiên họp 45 Ủy ban Thường vụ Quốc hội 08/05/2020 10:35
Sắp xếp đơn vị hành chính Đã giảm được 6 huyện, 545 xã
Sắp xếp đơn vị hành chính: Đã giảm được 6 huyện, 545 xã05/05/2020 17:39
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
11/02/2020 20:29
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
10/02/2020 16:19

Ông Dương Thanh Bình được bầu giữ chức Ủy viên UBTVQH

(BVPL) - Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.