Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự25/02/2020 08:27
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân nguyện UBTV Quốc hội
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân nguyện UBTV Quốc hội17/02/2020 16:21
Giảm 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 44 đơn vị hành chính cấp xã
Giảm 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 44 đơn vị hành chính cấp xã11/02/2020 21:00
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
11/02/2020 20:29
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
10/02/2020 16:19
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 10/02/2020 09:21
Tán thành việc mở rộng phạm vi hoạt động của Hòa giải viên
Tán thành việc mở rộng phạm vi hoạt động của Hòa giải viên10/01/2020 21:00
Ủng hộ đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao
Ủng hộ đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao10/01/2020 16:47
Bế mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 18/12/2019 15:40
Ngày 17 12, khai mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Ngày 17/12, khai mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV16/12/2019 10:01
Quốc hội, UBTVQH ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự
Quốc hội, UBTVQH ban hành Nghị quyết về công tác nhân sự10/12/2019 15:44
Công bố Nghị quyết của UBTVQH về công tác cán bộ
Công bố Nghị quyết của UBTVQH về công tác cán bộ18/11/2019 10:32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV thành phố Hà Nội; bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.