Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm nhiều nhân sự mới
Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm nhiều nhân sự mới26/03/2020 17:30
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự mới26/03/2020 14:03
Hơn 10 000 cán bộ chiến sĩ nằm bạt, ngủ rừng để nhường chỗ cho người dân về cách ly
Hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ nằm bạt, ngủ rừng để nhường chỗ cho người dân về cách ly 23/03/2020 11:12
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về nhân sự25/02/2020 08:27
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân nguyện UBTV Quốc hội
Trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Dân nguyện UBTV Quốc hội17/02/2020 16:21
Giảm 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 44 đơn vị hành chính cấp xã
Giảm 2 đơn vị hành chính cấp huyện và 44 đơn vị hành chính cấp xã11/02/2020 21:00
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
11/02/2020 20:29
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
10/02/2020 16:19
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 10/02/2020 09:21
Tán thành việc mở rộng phạm vi hoạt động của Hòa giải viên
Tán thành việc mở rộng phạm vi hoạt động của Hòa giải viên10/01/2020 21:00
Ủng hộ đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao
Ủng hộ đề xuất bổ sung chức năng giám định tư pháp cho VKSND tối cao10/01/2020 16:47
Bế mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 18/12/2019 15:40

Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

Ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã trao các quyết định về công tác cán bộ.