Bế mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội18/09/2020 19:33
Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tại 51 tỉnh, thành phố
Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tại 51 tỉnh, thành phố18/09/2020 15:18
Bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia
Bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia15/09/2020 13:00
Cho ý kiến về các báo cáo phòng, chống vi phạm pháp luật, tham nhũng
Cho ý kiến về các báo cáo phòng, chống vi phạm pháp luật, tham nhũng14/09/2020 07:50
Người nghiện ma tuý tái nghiện đến lần ba phải coi như tội phạm
Người nghiện ma tuý tái nghiện đến lần ba phải coi như tội phạm11/09/2020 20:54
Cân nhắc thực hiện thí điểm tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Cân nhắc thực hiện thí điểm tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở11/09/2020 16:37
Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội10/09/2020 16:00
UBTVQH công bố 3 Nghị quyết về công tác nhân sự
UBTVQH công bố 3 Nghị quyết về công tác nhân sự31/08/2020 16:42
Ban hành chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030
Ban hành chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 203012/08/2020 20:33
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi
Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)12/08/2020 16:24
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
11/02/2020 20:29
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hộiiconvideo
10/02/2020 16:19

Bế mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(BVPL) - Sau 6,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kết thúc Phiên họp thứ 48, hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó đã cho ý kiến 5 Dự án Luật, 3 Dự thảo Nghị quyết và nhiều nội dung quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.