Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật 3 Thiếu tướng, 6 Đại tá quân đội
Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật 3 Thiếu tướng, 6 Đại tá quân đội14/09/2020 16:03
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 2 Trung tướng, 6 Đại tá quân đội
Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 2 Trung tướng, 6 Đại tá quân đội17/08/2020 16:50
Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật 10 đảng viên, quân nhân
Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật 10 đảng viên, quân nhân06/08/2019 15:12
Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 7 đảng viên
Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 7 đảng viên23/05/2019 16:01
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kỷ luật một loạt tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội
Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kỷ luật một loạt tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội05/05/2019 14:49
UBKT Quân ủy Trung ương Đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên
UBKT Quân ủy Trung ương: Đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên11/12/2018 09:43
UBKT Quân ủy Trung ương kỷ luật 1 tổ chức đảng và 14 đảng viên vi phạm
UBKT Quân ủy Trung ương kỷ luật 1 tổ chức đảng và 14 đảng viên vi phạm10/10/2018 07:11

Ủy ban kiểm tra Trung ương kỷ luật 3 Thiếu tướng, 6 Đại tá quân đội

(BVPL)- Kết luận kỳ họp 48, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật 3 Thiếu tướng, 6 Đại tá quân đội. Trong đó, có 1 người bị cách chức, 3 cảnh cáo và 5 người bị kỷ luật kiển trách.