Thị trường bất động sản ảnh hưởng như thế nào khi Đà Nẵng điều chỉnh giá đất
Thị trường bất động sản ảnh hưởng như thế nào khi Đà Nẵng điều chỉnh giá đất?30/11/2019 06:39
Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất một số khu vực
Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất một số khu vực21/03/2019 14:34
Không điều chỉnh giá đất trong 5 năm Bảo đảm cho Bình Dương phát triển ổn định
Không điều chỉnh giá đất trong 5 năm: Bảo đảm cho Bình Dương phát triển ổn định06/11/2014 15:36
Điều chỉnh giá đất năm 2014
Điều chỉnh giá đất năm 201428/10/2013 19:54

Thị trường bất động sản ảnh hưởng như thế nào khi Đà Nẵng điều chỉnh giá đất?

(BVPL) - Thông tin, số liệu mà Báo Bảo vệ pháp luật có được, so với bảng giá đất mà UBND TP Đà Nẵng ban hành đầu năm 2019 thì giá đất ở tại thành phố này đã tăng 2-3 lần so với bảng giá đất được ban hành được ban hành cuối năm 2016. Tuy nhiên, thị trường Bất động sản (BĐS) Đà Nẵng đã tăng trưởng trong 2 năm từ 2017 -2019, với mức tăng “chóng mặt” vượt xa mức giá đất mà UBND TP Đà Nẵng đã điều chỉnh. Việc điều chỉnh này có ảnh hưởng như thế nào đến các dự án BĐS tại Đà Nẵng?