3 đối tượng được miễn thi tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT
3 đối tượng được miễn thi tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT22/05/2020 11:02
Những đối tượng được đặc cách tốt nghiệp THPT
Những đối tượng được đặc cách tốt nghiệp THPT?21/05/2020 17:17

3 đối tượng được miễn thi tất cả các bài thi tốt nghiệp THPT

(BVPL) - Trong Dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy định các đối tường được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT.