Sau Đà Nẵng, Hải Phòng tạm hoãn đại hội Đảng các cấp để chống dịch
Sau Đà Nẵng, Hải Phòng tạm hoãn đại hội Đảng các cấp để chống dịch27/03/2020 15:52

Sau Đà Nẵng, Hải Phòng tạm hoãn đại hội Đảng các cấp để chống dịch

(BVPL) - Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu tạm hoãn tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm nhằm tập trung chống dịch Covid-19, một cách hiệu quả nhất.