Giáo viên không đạt chuẩn 2 năm liên tiếp sẽ bố trí sang làm việc khác
Giáo viên không đạt chuẩn 2 năm liên tiếp sẽ bố trí sang làm việc khác 25/05/2020 10:02
Thị trấn Vàm Láng đón nhận Danh hiệu đạt chuẩn “Văn minh đô thị”
Thị trấn Vàm Láng đón nhận Danh hiệu đạt chuẩn “Văn minh đô thị”20/03/2020 21:13
Thu hồi thuốc Celogot điều trị Gút không đạt chuẩn chất lượng
Thu hồi thuốc Celogot điều trị Gút không đạt chuẩn chất lượng12/01/2020 08:28
Thành phố Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Thành phố Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba29/12/2019 21:12
Như Xuân, Thanh Hóa Xã Cát Vân đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
Như Xuân, Thanh Hóa: Xã Cát Vân đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới05/12/2019 06:40
Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới
Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới17/11/2019 21:00
Công bố huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới
Công bố huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới26/10/2019 13:00
Hà Nội cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế
Hà Nội cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế25/09/2019 21:03
HDBank đạt chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn
HDBank đạt chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn16/09/2019 23:15
Thu giữ 3 tấn thực phẩm chức năng không đạt tiêu chuẩn
Thu giữ 3 tấn thực phẩm chức năng không đạt tiêu chuẩn23/08/2019 17:25

Giáo viên không đạt chuẩn 2 năm liên tiếp sẽ bố trí sang làm việc khác

(BVPL) - Đó là một trong những nội dung của dự thảo Thông tư quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.