VKSND Hà Tĩnh khởi công xây nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo
VKSND Hà Tĩnh khởi công xây nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo16/04/2021 15:25

VKSND Hà Tĩnh khởi công xây nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo

(BVPL) - VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi công xây dựng thêm 1 căn nhà tình nghĩa tặng hộ nghèo ở địa phương đơn vị nhận đỡ đầu.