Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ bị xử lý như thế nào
Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ bị xử lý như thế nào?30/09/2019 14:40

Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh sẽ bị xử lý như thế nào?

(BVPL) - Vụ án VN Pharma đang gây xôn xao dư luận, Tôi xin hỏi thế nào là sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh? Trách nhiệm với Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh?