Đồng chí Nguyễn Duy Giảng là thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
Đồng chí Nguyễn Duy Giảng là thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em26/01/2021 22:09
Gặp mặt, chúc Tết nguyên cán bộ, công chức VKSND tối cao tại Hà Nội
Gặp mặt, chúc Tết nguyên cán bộ, công chức VKSND tối cao tại Hà Nội21/01/2021 16:36
Vụ 2, VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Vụ 2, VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ 18/01/2021 18:04
Cục 2, VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Cục 2, VKSND tối cao đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất18/01/2021 14:06
Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm
Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm11/01/2021 17:50

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng là thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em

(BVPL) - Theo Quyết định 119/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong số 8 thành viên của Ủy ban Quốc gia về trẻ em được thay đổi, VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay đồng chí Trần Công Phàn.