Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đảng ủy VKSND tối cao
Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đảng ủy VKSND tối cao23/06/2020 21:18
Đảng ủy, Công đoàn VKSND tối cao chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật
Đảng ủy, Công đoàn VKSND tối cao chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luậticonvideo
19/06/2020 18:37
Đảng ủy, Công đoàn VKSND tối cao chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật
Đảng ủy, Công đoàn VKSND tối cao chúc mừng Báo Bảo vệ pháp luật 19/06/2020 13:50
Chuẩn y đồng chí Nguyễn Huy Tiến giữ chức Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao
Chuẩn y đồng chí Nguyễn Huy Tiến giữ chức Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao 10/03/2020 19:00
Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao
Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao21/02/2020 17:11
Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao
Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối caoiconvideo
10/02/2020 21:41
Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao
Bổ sung quy hoạch và kiện toàn Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao10/02/2020 16:44
Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao
Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao20/08/2019 17:14
Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao
Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao31/07/2019 15:00
Công bố quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao
Công bố quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao26/07/2019 15:51
Văn hóa chính trị cao nhất, tốt đẹp nhất chính là theo tư tưởng của Bác Hồ
Văn hóa chính trị cao nhất, tốt đẹp nhất chính là theo tư tưởng của Bác Hồ05/07/2019 14:49
Đảng ủy VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
Đảng ủy VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm03/07/2019 19:58

Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đảng ủy VKSND tối cao

(BVPL) - Chiều 23/6 tại trụ sở cơ quan, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác nhân sự Đảng ủy VKSND tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.