Bệnh viện Trường Đại học y khoa Vinh Thu, chi tài chính không thông qua cơ quan chủ quản
Bệnh viện Trường Đại học y khoa Vinh: Thu, chi tài chính không thông qua cơ quan chủ quản?20/12/2018 16:20

Bệnh viện Trường Đại học y khoa Vinh: Thu, chi tài chính không thông qua cơ quan chủ quản?

(BVPL) - Tại Phòng khám bệnh đa khoa Trường Đại học y khoa Vinh, Nghệ An (nay là Bệnh viện Trường Đại học y khoa Vinh), trong một thời gian dài, những hoat động liên quan đến tài chính như thu, chi, sửa chữa, khấu hao tài sản... đều do Phòng khám tự quyết mà không thông qua cơ quan quản lý trực thuộc là Trường Đại học y khoa Vinh. Dẫu số tiền hàng năm thu, chi trên 10 tỷ đồng.