Phát hiện họ hàng chưa từng biết đến của khủng long bạo chúa
Phát hiện họ hàng chưa từng biết đến của khủng long bạo chúa 11/02/2020 13:04

Phát hiện họ hàng chưa từng biết đến của khủng long bạo chúa

(BVPL) – Quá trình nghiên cứu mẫu hóa thạch gần 80 triệu năm tuổi, các nhà khoa học tại Đại học Calgary, Alberta (Canada) đã phát hiện một loài khủng long mới, họ hàng với khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex sống ở kỷ Phấn trắng gần 80 triệu năm.