Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào từng việc làm của cơ quan, đảng viên và nhân dân
Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào từng việc làm của cơ quan, đảng viên và nhân dân04/03/2021 13:23

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào từng việc làm của cơ quan, đảng viên và nhân dân

(BVPL)- Với quyết tâm cao của toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, ngay sau Đại hội, chúng tôi đã chỉ đạo công tác tuyên truyền, thông báo nhanh kết quả, ý nghĩa và thành công của Đại hội đến với toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh; đưa khí thế thành công của Đại hội vào cuộc sống, vào trong từng việc làm của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo phong trào thi đua mới.