THACO gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, xuất khẩu ô tô và linh kiện
THACO gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, xuất khẩu ô linh kiện24/11/2019 12:06

THACO gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, xuất khẩu ô tô và linh kiện

(BVPL) - Đầu tư phát triển các nhà máy linh kiện phụ tùng, THACO đã gia tăng tỷ lệ nội địa hóa một số mẫu xe lên trên 40%, đáp ứng tiêu chí hàm lượng khu vực RVC (Regional Value Content), đồng thời xuất khẩu linh kiện ô tô, từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.