Tăng cường xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến quyền con người trong hoạt động tư pháp
Tăng cường xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến quyền con người trong hoạt động tư pháp 27/01/2021 19:00
Phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng hệ thống pháp luật
Phải chống cho được lợi ích nhóm trong xây dựng hệ thống pháp luật24/11/2020 19:58
Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức - pháp luật để xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp đạo đức - pháp luật để xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh01/09/2020 14:31
Công tác xây dựng pháp luật chiếm tỷ lệ hơn 50 thời gian của kỳ họp
Công tác xây dựng pháp luật chiếm tỷ lệ hơn 50% thời gian của kỳ họp18/05/2020 16:57
Bài 40 VKSND xây dựng và kiện toàn tổ chức theo Hiến pháp 1959 và Luật Tổ chức VKSND năm 1960
Bài 40. VKSND xây dựng và kiện toàn tổ chức theo Hiến pháp 1959 và Luật Tổ chức VKSND năm 196016/04/2020 14:59
Góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về hình sự
Góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về hình sự12/09/2019 15:10
Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật
Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật05/08/2019 15:44
Xây dựng Quy chế đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn công tác của VKSND các cấp
Xây dựng Quy chế đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn công tác của VKSND các cấp09/05/2019 19:29
Báo Bảo vệ pháp luật giành giải Nhì Giải giao lưu bóng đá Xây dựng mở rộng 2019
Báo Bảo vệ pháp luật giành giải Nhì Giải giao lưu bóng đá Xây dựng mở rộng 201917/03/2019 20:57
Xây dựng thương hiệu báo Bảo vệ pháp luật ngày càng uy tín, sức lan tỏa rộng lớn
Xây dựng thương hiệu báo Bảo vệ pháp luật ngày càng uy tín, sức lan tỏa rộng lớn10/01/2019 21:38

Tăng cường xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến quyền con người trong hoạt động tư pháp

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với bản lĩnh, quyết tâm và nỗ lực chung, tin tưởng rằng công tác dân vận sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.