Phải kiên quyết chấn chỉnh tâm lý chủ quan, lơi lỏng
Phải kiên quyết chấn chỉnh tâm lý chủ quan, lơi lỏng08/04/2020 15:31

Phải kiên quyết chấn chỉnh tâm lý chủ quan, lơi lỏng

(BVPL)- Trong 1-2 ngày qua đã xuất hiện tình trạng người dân ra khỏi nhà nhiều hơn dù đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội, do vậy cần phải kiên quyết chấn chỉnh, tránh tâm lý chủ quan, lơi lỏng.