Xử lý với Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính
Xử lý với Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính?03/08/2019 16:37

Xử lý với Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính?

(BVPL) - Báo Bảo vệ pháp luật có bài: “Khởi tố vụ án hai mẹ con sản phụ tử vong sau khi tiêm thuốc ở tỉnh Cao Bằng", tôi xin hỏi hình phạt với Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính và dấu hiệu pháp lý của tội này?