Đánh giá công tác ban hành quyết định hành chính trong quản lý đất đai ở Cần Thơ
Đánh giá công tác ban hành quyết định hành chính trong quản đất đai ở Cần Thơ13/12/2019 16:31

Đánh giá công tác ban hành quyết định hành chính trong quản lý đất đai ở Cần Thơ

(BVPL)- Ngày 13/12/2019, VKSND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị chuyên đề “Một số vấn đề về ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai; thực trạng công tác xét, đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại thành phố Cần Thơ”.