Nghiêm cấm CBCS mặc trang phục CAND ăn uống, la cà hàng quán trong và ngoài giờ hành chính
Nghiêm cấm CBCS mặc trang phục CAND ăn uống, la cà hàng quán trong ngoài giờ hành chính08/02/2021 07:22

Nghiêm cấm CBCS mặc trang phục CAND ăn uống, la cà hàng quán trong và ngoài giờ hành chính

Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa ban hành công văn số 1077, yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt, chấn chỉnh, thực hiện nghiêm việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tư thế lễ tiết tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là trong dịp Xuân mới Tân Sửu 2021.