Điểm mặt 10 công trình xây dưng sai phạm xem xét chuyển cơ quan điều tra
Điểm mặt 10 công trình xây dưng sai phạm xem xét chuyển quan điều tra25/03/2019 17:13

Điểm mặt 10 công trình xây dưng sai phạm xem xét chuyển cơ quan điều tra

(BVPL) - Có 25 công trình/dự án vi phạm trật tự xây dựng theo kết luận thanh tra. Đã xử lý xong 4 công trình/dự án. 21 công trình/dự án đang tiếp tục xử lý, trong đó có 10 công trình/dự án đang xem xét chuyển cơ quan cảnh sát điều tra.